Chỉnh sửa âm thanh trực tuyến

Chỉnh sửa âm thanh trực tuyến miễn phí, tải lên tệp của bạn bên dưới để bắt đầu

Upload Audio File
googledrive dropbox
or
drag and drop here
Dễ sử dụng

Dễ sử dụng

Công cụ Sound Editor miễn phí của chúng tôi rất đơn giản để sử dụng. Bạn không cần bất kỳ kiến thức trước nào về Kỹ thuật Âm thanh. Bạn thậm chí không cần phải đăng ký. Chỉ cần tải lên âm thanh của bạn, chỉnh sửa nó theo nhu cầu của bạn, và bạn là tốt để đi.

Miễn phí cho tất cả mọi người

Miễn phí cho tất cả mọi người

Tính năng Sound Editor là miễn phí để sử dụng cho bất kỳ ai và tất cả mọi người. Anh không cần phải trả tiền cho chúng tôi để sử dụng nó.

Đáng tin cậy và an toàn

Đáng tin cậy và an toàn

Tất cả dữ liệu và tệp của bạn sẽ bị xóa ngay sau khi bạn hoàn tất. Trình biên tập âm thanh trực tuyến miễn phí của chúng tôi không lưu bất kỳ dữ liệu người dùng nào. Vì vậy, nó là hoàn toàn đáng tin cậy và an toàn.

Kết quả chính xác, chất lượng tốt và nhanh

Kết quả chính xác, chất lượng tốt và nhanh

Trang web của chúng tôi xử lý âm thanh của bạn thực sự nhanh chóng. Nó trả về âm thanh đã chỉnh sửa và cuối cùng trong vòng vài giây. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng phóng to và thu nhỏ cho độ chính xác. Đồng thời nó duy trì chất lượng của âm thanh một cách hoàn hảo.

Cung cấp hỗ trợ đa nền tảng

Cung cấp hỗ trợ đa nền tảng

Công cụ Sound Editor của chúng tôi hoàn toàn dựa trên web. Đó là lý do tại sao, nó cung cấp cho người dùng của chúng tôi hỗ trợ đa nền tảng. Vì vậy, nó có thể được sử dụng trên tất cả các loại thiết bị và tất cả các hệ điều hành.

Một loạt các tính năng có sẵn

Một loạt các tính năng có sẵn

Công cụ này đi kèm với nhiều tính năng giúp tăng cường chỉnh sửa. Nó cho phép bạn cắt âm thanh, đảo ngược nó và thay đổi tốc độ của nó. Các tính năng chỉnh sửa bao gồm thay đổi tần số của âm thanh track- Lowpass, Bandpass và Highpass (tất cả dao động từ 0 đến 20000 Hz), thay đổi Q (0-100), độ tăng (-20 dB đến 20 dB), và cũng làm mờ âm thanh vào hoặc ra.

how to image


Frequently Asked Questions


Is it safe to allow access to my drive?

Yes, it is absolutely safe to allow and give us access to your drive. We won't be making any changes to your site and your dfiles will be safe with you.

How can I upload files from my drive/dropbox?

Click on the drop down arrow and select Dropbox/Google Drive. Select the Google account from where you want to link your drive. Now you can select the files that you want to upload.

Is it safe to use our free Sound Editor?

Our free online Sound Editor is one of the safest and most secure free online tools. It has no harmful links or unwanted ads. It is absolutely trouble-free and does its job perfectly well. At the same time, it does not save any of the user data.

Will the quality of my soundtrack deteriorate on using the Sound Editor?

No. Editing your audio track won’t ruin its quality in any way. This is one of the best features of our online Sound Editor tool. We can guarantee that there are zero glitches or static in the audio. Using our Editor will only improve your sound quality, but never deteriorate it.

How to use the Sound Editor tool?

Using the free Sound Editor feature is quite simple in itself. You first need to upload the audio file. You can do this by simply selecting the file you want to edit, from your device. On uploading it, it will take a second or two to process the file. After the processing is complete, our tool will display the entire track on your screen. Then, you can select the particular part of the audio file that you would like to edit. Our tool also provides zoom in and out features for more precision during editing. After selecting, you could do multiple things- cut or reverse the audio, change the Lowpass, Highpass, and Bandpass frequencies, alter the Q or the gain, or fade the audio in or out. After you are done making changes according to your needs, all you need to do is download the edited track.

What do the terms Lowpass, Highpass, Bandpass, Q, and Gain mean?

Lowpass- This helps remove undesirable frequencies above a certain limit. It s used to rule out high pitched sounds. Highpass- This lets high frequencies pass the filter and blocks frequencies below a certain limit. Bandpass- It allows frequencies within a certain range to pass while attenuating frequencies outside of it. Q- The Q factor is the Quality factor. In the editing of audio, it puts out the range of frequencies that may be affected. Gain- It allows you to improve the loudness of an audio device, which has a huge impact on the audio or recording quality.

Will editing the audio track affect its volume?

Generally speaking, editing the audio track may affect the volume of your audio track. But that is very natural because you might be increasing or decreasing the decibels in the "Gain" feature according to your requirements. While editing your audio, you might boost and change frequencies, which might affect the volume in turn. But this change won't be something undesirable, it will only change just as much as you need it to.

How to upload the audio to the Song Editor?

To edit the audio of a track, you first need to upload the audio file. You can do this by simply selecting the file you want to edit, from your device.

How to save the final track on my device?

Saving the altered track on your device is very simple. After adjusting the frequency, gain, playback rate, or cutting the audio according to your requirements, all you need to do is press the ‘Download’ button. That way your file will be automatically downloaded into your device.

What are the features available with this tool?

Our free Sound Editor comes with multiple features. It lets you cut the audio just like in Audio Cutter. It lets you reverse the audio, and also lets you change the speed of the audio. Along with these additional features, it allows you to change the frequencies of the audio track- Lowpass, Bandpass, and Highpass (all ranging between 0 to 20000 Hz). It lets you change the Q (0-100), the gain(-20 dB to 20 dB), and also lets you fade in or fade out your Sound.

Do I have to pay for editing the audio?

No. Our online Sound Editor is completely free to use. This tool is easily accessible and free to use for anyone with a phone, tablet, laptop, or pc. We don't charge the users for using this feature.

Can I use the Sound Editor tool without having any audio engineering knowledge?

Our free online Sound editing tool can be used by anybody and everybody. For using this function, you don’t need to have any knowledge of audio engineering at all. It is a website with a very simple to use interface.

While using this tool, will any ads pop up?

Not at all. Our Sound Editor tool is completely web-based and requires no additional signup or registration. So, no advertisements will pop up if you use this tool.

Will this tool save my track to its server?

Our free online Sound Editor does not save any of the user data. It is absolutely safe to use. Any track that the user might upload to our site for editing the audio is deleted from our cloud within a very short span of time.

How much time does it need to edit the audio?

This depends on the task you want to achieve. Using our Sound Editor, you can change the frequencies, the gain, the Q, as well as the playback rate. You can also cut the audio or reverse it. In general, it takes just a few seconds to do each of these. So, overall, our Sound Editor does not take a lot of time to do its work.

Will I have to sign up or log in to use this Sound Editor tool?

No signing up or logging in is required on our website. You can use our online Sound Editor for free and without any prompts for signing up.

Will the size of the file differ after editing the audio?

Yes. Since you'll be editing the audio, adjusting the frequencies, gain, etc., the file size of the audio might differ. But we can guarantee that in no way will that affect the quality of the audio.

What are the formats supported in the Sound Editor tool?

Our free online Sound Editor supports all the existing audio formats. These include MP3, OPUS, WAV, MMF, AAC, M4A, FLAC, OGG, M4R, AIFF, WMA etc. Also, we return the changed track in the same format as your uploaded track. Another huge plus point of our Sound Editor is that, since it supports all the audio formats, you can play any audio using our site, even one that you cannot play in your mobile phone.

Does the file format change after editing?

No. Our Sound Editor is devised in such a way that the altered file format will be of the same format as that of the uploaded file.

I refreshed the browser by mistake. What to do now?

Our site does not save the track you upload. So, if you refresh your browser, you will have to reupload the file to our tool.

Does the Sound Editor work on mobile phones?

Yes. Our free online Sound editing feature works on all platforms. You can access it from your mobile phones. Simply choose the audio file that you need to edit, from your phone storage or SD card and keep or remove the part as per your need. Next, just download the file and it will be saved in your phone’s storage.

Does it support both Android and iOS platforms?

Yes, our Sound Editor tool and all other tools support both Android and iOS platforms.

Does the Sound Editor work on pcs and laptops?

Yes. Our online Sound Editor is accepted on all platforms. You can use this free tool on your website from your pc and your laptop as well. It supports both Windows and Mac. All you need to do is choose a track (which has been downloaded to your pc/ laptop) that needs to be worked on and the next process is the same.

Which Windows versions does the Sound Editor tool support?

Our Sound Editor feature is completely web-based. Because of that, it provides our users cross-platform support. This means that our tool supports all versions of Windows. In more general terms, it supports all the versions of all Operating Systems.

×
Share on social media to continue using this website
rating-img
Rate this tool
4.35/5   85 votes