Ljud-trimma

Trimma ljud online gratis, ladda upp din fil nedan för att starta

Upload Audio File
googledrive dropbox
or
drag and drop here
Lätt att använda

Lätt att använda

Vår gratis Audio Trimmer verktyg är mycket enkel att använda. Du behöver inga förkunskaper om Audio Engineering. Du behöver inte ens registrera dig. Ladda bara upp ditt ljud, trimma det enligt dina behov, och du är bra att gå.

Gratis för alla

Gratis för alla

Audio Trimmer-funktionen är gratis att använda för alla och alla. Du behöver inte betala oss för att använda den.

Pålitlig och säker

Pålitlig och säker

Alla dina data och filer raderas direkt efter att du är klar. Vår gratis online Audio Trimmer sparar inte någon av användardata. Så det är helt trovärdigt och säkert.

Exakta, bra kvalitet och snabba resultat

Exakta, bra kvalitet och snabba resultat

Vår webbplats behandlar ditt ljudspår riktigt snabbt. Den returnerar det redigerade och slutliga ljudet inom några sekunder. Du kan också använda zooma in- och ut-funktionerna för precision. Samtidigt upprätthåller den ljudkvaliteten på ett perfekt sätt.

Tillhandahåller stöd för flera plattformar

Tillhandahåller stöd för flera plattformar

Vår Audio Trimmer-funktion är helt webbaserad. Det är därför, det ger våra användare plattformsoberoende support. Så den kan användas på alla typer av enheter och alla operativsystem.

4-i-1-verktyg

4-i-1-verktyg

Vår Audio Trimmer är ett 4-i-1-verktyg. Efter att ha valt en viss del av det uppladdade spåret kan du göra 4 saker- ta bort den valda regionen, tömma det valda området, behåll endast den valda regionen och vända ljudet.

how to image


Frequently Asked Questions


Is it safe to allow access to my drive?

Yes, it is absolutely safe to allow and give us access to your drive. We won't be making any changes to your site and your dfiles will be safe with you.

How can I upload files from my drive/dropbox?

Click on the drop down arrow and select Dropbox/Google Drive. Select the Google account from where you want to link your drive. Now you can select the files that you want to upload.

Will the quality of my soundtrack deteriorate on using the Audio Trimmer?

No. Trimming your audio track won’t ruin its quality in any way. This is one of the best features of our online Audio Trimmer tool. We can guarantee that the quality stays the same. There are zero glitches or static in the audio.

How to use the Audio Trimmer tool?

Using the free Audio Trimmer feature is quite easy per se. You first need to upload the audio file. You can do this by simply selecting the file you want to trim, from your device. On uploading it, it will take a fraction of a second to process the file. After the processing is complete, our tool will display the entire track on your screen. Then, you can select the particular part of the audio file that you would like to trim. Our tool also provides zoom in and out features for more precision during trimming. After selecting, you could do 4 things- delete the selected region, empty the selected area, keep the selected region only, and reverse the audio. After you are done making changes according to your needs, all you need to do is download the edited track.

Will trimming the audio track affect its volume?

Trimming your music or soundtrack does not affect the volume in any way. The track plays at the same volume as it did in the original track. However, if you want to increase or decrease the volume of the audio, you could use our free online Volume Booster or the free Song Editor.

How to upload the audio to the Audio Trimmer?

To trim the audio of a track, you first need to upload the audio file. You can do this by simply selecting the file you want to trim, from your device.

How to save the final track on my device?

Downloading the altered and trimmed track on your device is very simple. After selecting the part of the music for trimming according to your requirements, all you need to do is press the ‘Download’ button. That way your file will be automatically downloaded into your device.

Do I have to pay for trimming the audio?

No. Our online Audio Trimmer is completely free to use. Anyone with a phone, tablet, laptop, or pc can access this tool and use it for free. We don't charge anything for using this feature.

Can I use the Audio Trimmer tool without having any audio engineering knowledge?

Our free online audio trimming tool can be used by anybody and everybody. For using this function, you don’t need to have any knowledge of audio engineering at all.

Is it safe to use the Audio Trimmer?

Audio Trimmer is one of the safest and most secure free online tools. It has no harmful links or unwanted ads. It is absolutely trouble-free and does its job perfectly well. At the same time, it does not save any of the user data.

While using this tool, will any ads pop up?

Not at all. Our Audio Trimmer tool is completely web-based and requires no additional signup or registration. So, no advertisements will pop up if you use this tool.

Will this tool save my track to its server?

Our online free Audio Trimmer does not save any of the user data. It is absolutely safe to use. Any track that the user might upload to our site for trimming the audio is deleted from our cloud within a very short span of time.

How much time does it need to trim the audio?

It takes just a few seconds for our free audio Trimmer to do its job. It does depend on the size of the track though. But the results are pretty fast and a 100% accurate.

Will I have to sign up or log in to use this Audio Trimmer tool?

No signing up or logging in is required on our website. You can use our online Audio Trimmer for free and without any prompts for signing up.

Will the size of the file differ after trimming the audio?

Yes, of course. If you trim your audio file, irrespective of whether you delete the selected region or keep just that part of the audio, the size of the file will definitely change. In case you just reverse the audio, the size may or may not differ. But this does not affect the quality of the final audio track.

What are the formats supported in the Audio Trimmer tool?

We support a huge range of formats in our Audio Trimmer tool. It can be MP3, OPUS, WAV, MMF, AAC, M4A, FLAC, OGG, M4R, AIFF, WMA etc. Also, we return the changed track in the same format as your uploaded track. Nevertheless, the default format is usually MP3. In case you intend to change the format of the audio, you could use our free online Audio Converter tools to change the track into the format you desire. Another huge plus point of our Audio Trimmer is that, since it supports all the audio formats, you can play any audio using our site. Even an audio that does not work in your mobile phone.

Does the file format change after trimming?

No. Our audio Trimmer is designed in such a way that the altered file format will be of the same format as that of the uploaded file.

What will happen if I refresh the browser by mistake?

Our site does not save the track you upload. So, if you refresh your browser, you will have to reupload the file to our tool.

Does the Audio Trimmer work on mobile phones?

Yes. Our free audio trimming feature works on all platforms. You can access it from your mobile phones. Simply choose the audio file that you need to trim, from your phone storage or SD card and keep or remove the part as per your need. Next, just download the file and it will be saved in your phone’s storage.

Does it support both Android and iOS platforms?

Yes, our Audio Trimmer tool and all other tools support both Android and iOS platforms.

Does the Audio Trimmer work on pcs and laptops?

Yes. Our online Audio Trimmer is accepted on all platforms. You can use this free tool on your website from your pc and your laptop as well. It supports both Windows and Mac. All you need to do is choose a track (which has been downloaded to your pc/ laptop) that needs to be worked on and the next process is the same.

Which Windows versions does the Audio Trimmer tool support?

Our Audio Trimmer feature is completely web-based. Because of that, it provides our users cross-platform support. This means that our tool supports all versions of Windows. In more general terms, it supports all the versions of all Operating Systems.

What are the features available with this tool?

Our online free Audio Trimmer provides zoom in and out features for more precision during trimming. After selecting a certain section of the uploaded track, you could do 4 things- delete the selected region, keep the selected region only, empty the area you select, and reverse the audio. These are the features that our free Audio Trimmer tool provides.

×
Share on social media to continue using this website
rating-img
Rate this tool
4.20/5   5 votes