เครื่องแยกสัญญาณ mp3

Split mp3 ออนไลน์ฟรีอัปโหลดไฟล์ของคุณด้านล่างเพื่อเริ่มต้น

Upload Audio File
googledrive dropbox
or
drag and drop here
ใช้งานง่าย
ใช้งานง่าย

เครื่องมือ MP3 Splitter ฟรีของเราใช้งานง่ายมากคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องเสียงมาก่อนคุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยซ้ำเพียงแค่อัปโหลดเสียงของคุณ, แยกตามความต้องการของคุณ, และคุณจะดีไป.

ฟรีสำหรับทุกคน
ฟรีสำหรับทุกคน

คุณสมบัติ MP3 Splitter สามารถใช้ได้ฟรีสำหรับทุกคนและทุกคนคุณไม่ต้องจ่ายให้เราใช้มัน

เชื่อถือได้และปลอดภัย
เชื่อถือได้และปลอดภัย

ข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดของคุณจะถูกลบทันทีหลังจากที่คุณทำเสร็จแล้ว.Splitter MP3 ออนไลน์ฟรีของเราไม่ได้บันทึกข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้ดังนั้นจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

แม่นยำ คุณภาพดี และผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
แม่นยำ คุณภาพดี และผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

เว็บไซต์ของเราประมวลผลแทร็กเสียงของคุณได้อย่างรวดเร็วก็จะส่งกลับแยกและเสียงสุดท้ายภายในไม่กี่วินาทีคุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการซูมเข้าและออกเพื่อความแม่นยำได้อีกด้วยในขณะเดียวกันก็รักษาคุณภาพของเสียงในลักษณะที่สมบูรณ์แบบ

ให้การสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์ม
ให้การสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์ม

คุณลักษณะ MP3 Splitter ของเราเป็นสมบูรณ์บนเว็บนั่นคือเหตุผลที่มันให้การสนับสนุนผู้ใช้ข้ามแพลตฟอร์มของเราดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้ในทุกประเภทของอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการทั้งหมด

เครื่องมือ 4-in-1
เครื่องมือ 4-in-1

เครื่องแยกสัญญาณ MP3 ของเราเป็นเครื่องมือ 4-in-1หลังจากเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของแทร็กที่อัปโหลดแล้วคุณสามารถทำได้ 4 สิ่ง- ลบพื้นที่ที่เลือกว่างเปล่าพื้นที่ที่เลือกเก็บพื้นที่ที่เลือกไว้เท่านั้นและย้อนกลับเสียง

how to image


Frequently Asked Questions


Is it safe to allow access to my drive?

Yes, it is absolutely safe to allow and give us access to your drive. We won't be making any changes to your site and your dfiles will be safe with you.

How can I upload files from my drive/dropbox?

Click on the drop down arrow and select Dropbox/Google Drive. Select the Google account from where you want to link your drive. Now you can select the files that you want to upload.

Will the quality of my soundtrack deteriorate on using the MP3 Splitter?

No. Splitting your audio track won’t ruin its quality in any way. This is one of the best features of our online MP3 Splitter tool. We can guarantee that the quality stays the same. There are zero glitches or static in the audio.

How to use the MP3 Splitter tool?

Using the free MP3 Splitter feature is quite easy per se. You first need to upload the audio file. You can do this by simply selecting the file you want to split, from your device. On uploading it, it will take a fraction of a second to process the file. After the processing is complete, our tool will display the entire track on your screen. Then, you can select the particular part of the audio file that you would like to split. Our tool also provides zoom in and out features for more precision during Splitting. After selecting, you could do 4 things- delete the selected region, empty the selected area, keep the selected region only, and reverse the audio. After you are done making changes according to your needs, all you need to do is download the edited track.

Will Splitting the audio track affect its volume?

Splitting your music or soundtrack does not affect the volume in any way. The track plays at the same volume as it did in the original track. However, if you want to increase or decrease the volume of the audio, you could use our free online Volume Booster or the free Song Editor.

How to upload the audio to the MP3 Splitter?

To split the audio of a track, you first need to upload the audio file. You can do this by simply selecting the file you want to split, from your device.

How to save the final track on my device?

Downloading the altered and split track on your device is very simple. After selecting the part of the music for Splitting according to your requirements, all you need to do is press the ‘Download’ button. That way your file will be automatically downloaded into your device.

What are the features available with this tool?

Our online free MP3 Splitter provides zoom in and out features for more precision during Splitting. After selecting a certain section of the uploaded track, you could do 4 things- delete the selected region, keep the selected region only, empty the selected area, and reverse the audio. These are the features that our free MP3 Splitter tool provides.

Do I have to pay for Splitting the audio?

No. Our online MP3 Splitter is completely free to use. Anyone with a phone, tablet, laptop, or pc can access this tool and use it for free. We don't charge anything for using this feature.

Can I use the MP3 Splitter tool without having any audio engineering knowledge?

Our free online audio Splitting tool can be used by anybody and everybody. For using this function, you don’t need to have any knowledge of audio engineering at all.

Is it safe to use the MP3 Splitter?

MP3 Splitter is one of the safest and most secure free online tools. It has no harmful links or unwanted ads. It is absolutely trouble-free and does its job perfectly well. At the same time, it does not save any of the user data.

While using this tool, will any ads pop up?

Not at all. Our MP3 Splitter tool is completely web-based and requires no additional signup or registration. So, no advertisements will pop up if you use this tool.

Will this tool save my track to its server?

Our online free MP3 Splitter does not save any of the user data. It is absolutely safe to use. Any track that the user might upload to our site for Splitting the audio is deleted from our cloud within a very short span of time.

How much time does it need to split the audio?

It takes just a few seconds for our free MP3 Splitter to do its job. It does depend on the size of the track though. But the results are pretty fast and a 100% accurate.

Will I have to sign up or log in to use this MP3 Splitter tool?

No signing up or logging in is required on our website. You can use our online MP3 Splitter for free and without any prompts for signing up.

Will the size of the file differ after Splitting the audio?

Yes, of course. If you split your audio file, irrespective of whether you delete the selected region or keep just that part of the audio, the size of the file will definitely change. In case you just reverse the audio, the size may or may not differ. But this does not affect the quality of the final audio track.

What are the formats supported in the MP3 Splitter tool?

We support a huge range of formats in our MP3 Splitter tool. It can be MP3, OPUS, WAV, MMF, AAC, M4A, FLAC, OGG, M4R, AIFF, WMA etc. Also, we return the changed track in the same format as your uploaded track. Nevertheless, the default format is usually MP3. In case you intend to change the format of the audio, you could use our free online Audio Converter tools to change the track into the format you desire. Another huge plus point of our MP3 Splitter is that, since it supports all the audio formats, you can play any audio using our site. Even an audio that does not work in your mobile phone.

Does the file format change after Splitting?

No. Our MP3 Splitter is designed in such a way that the altered file format will be of the same format as that of the uploaded file.

What will happen if I refresh the browser by mistake?

Our site does not save the track you upload. So, if you refresh your browser, you will have to reupload the file to our tool.

Does the MP3 Splitter work on mobile phones?

Yes. Our free audio Splitting feature works on all platforms. You can access it from your mobile phones. Simply choose the audio file that you need to split, from your phone storage or SD card and keep or remove the part as per your need. Next, just download the file and it will be saved in your phone’s storage.

Does it support both Android and iOS platforms?

Yes, our MP3 Splitter tool and all other tools support both Android and iOS platforms.

Does the MP3 Splitter work on pcs and laptops?

Yes. Our online MP3 Splitter is accepted on all platforms. You can use this free tool on your website from your pc and your laptop as well. It supports both Windows and Mac. All you need to do is choose a track (which has been downloaded to your pc/ laptop) that needs to be worked on and the next process is the same.

Which Windows versions does the MP3 Splitter tool support?

Our MP3 Splitter feature is completely web-based. Because of that, it provides our users cross-platform support. This means that our tool supports all versions of Windows. In more general terms, it supports all the versions of all Operating Systems.

What are the different ways to split a file?

Our MP3 splitter tool provides 3 different ways to split.

×
Share on social media to continue using this website
rating-img
Rate this tool
3.50/5   16 votes